Projekt SSZ

Systém sociálneho zabezpečenia

Cover of SSZ project

Výzva

Informačné systémy je potrebné neustále modernizovať aj v štátnej správe. V rámci projektu bolo potrebné podrobne zmapovať aktuálne požiadavky pre správu sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov. Mnohé zákony a legislatívne zmeny, integrácie s inými štátnymi organizáciami či akútnosť modernizácie softvéru boli len časťou z predloženej výzvy.

Riešenie

V spolupráci so spoločnosťami TransTEQ a DXC Technology sme po zbere požiadaviek zákazníka pripravili detailný návrh architektúry, technickej infraštruktúry aj riešenia funkčných častí.

Výsledky

Po necelom roku od zberu požiadaviek cez prípravy návrhu riešenia a jeho implementácie sme do produktívnej prevádzky odovzdali nový systém pre správu sociálneho zabezpečenia, ktorému aj naďalej poskytujeme aktívnu podporu.

Ďalšie referencie

Máte nejaké otázky?