Vieme, že problémy môžu nastať aj v tých najkvalitnejších aplikáciách. Ponúkame možnosť servisu už existujúcich produktov, pričom sme schopní rozšíriť ich funkcionalitu.

Kontaktujte nás

V rámci konzultácií
ponúkame:

  • voľba technológií pre projekt
  • kumulácia vhodných technológií
  • návrh a implementácia projektovej (abstraktnej) podpory
  • analýza, prípadné odhalenie problémov aplikácie
  • refactoring a bezpečnostný audit aplikácie na úrovni zdrojových kódov

Dokážeme riešiť Vaše problémy a poskytnúť dodatočnú implementáciu pri vývoji projektov tretích strán.

Kontaktujte nás

Ostatné služby

programovanie
a návrh aplikácií
vývoj a nasadzovanie
aplikácií
3D / CGI
Virtuálna realita