Projekt

NDA2020 / RoboCount

Zákazník požadoval aplikáciu, ktorá umožní detekovať a merať radioaktívne žiarenie z vyraďovaných súčastí resp. odpadov atomových elektrární. Určiť váhu, identifikačný štítok a následne zobraziť výsledky žiarenia.

  • Software pre riadenie robotického ramena a perifernych zariadení
  • Obsluhuje model robotického ramena COMAU
  • Detektor Canbera pre meranie radiácie
  • Automatizovaná výmena kolimátora podľa prvého štatistického merania
  • Výpočty a zobrazenie nameraných hodnôt radiácie v reálnom čase, resp. v uživateľsky vybranom časovom okne