Projekt

Systém sociálneho zabezpečenia

Systém pre správu sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

web

Výzva

Informačné systémy je potrebné neustále modernizovať aj v štátnej správe. V rámci projektu bolo potrebné podrobne zmapovať aktuálne požiadavky pre správu sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov. Mnohé zákony a legislatívne zmeny, integrácie s inými štátnymi organizáciami či akútnosť modernizácie softvéru boli len časťou z predloženej výzvy.

Riešenie

V spolupráci so spoločnosťami TransTEQ a DXC Technology sme po zbere požiadaviek zákazníka pripravili detailný návrh architektúry, technickej infraštruktúry aj riešenia funkčných častí.

Riešenie bolo pre jednoduchosť spravovania navrhnuté ako jedna nasaditeľná jednotka, ktorej súčasťou bola Spring Boot server-side aplikácia, Angular client-side aplikácia. Dáta v rámci rozsiahleho dátového modelu ukladané do relačnej databázy boli synchronizované na viacero úložných jednotiek pre prípad zlyhania niektorého z nich.

Systém po fukčnej stránke pokrýva evidenciu, audit, generovanie dokumentov a zostáv v rôznych formátoch, výpočty, komplexné a dlhotrvajúce procesy a integrácie na rôzne tretie strany.

Výsledky

Po necelom roku od zberu požiadaviek cez prípravy návrhu riešenia a jeho implementácie sme do produktívnej prevádzky odovzdali nový systém pre správu sociálneho zabezpečenia, ktorému aj naďalej poskytujeme aktívnu podporu.