Projekt

VR prehliadka kancelárií – R2N

Lepší prehľad dispozície kancelárií v porovnaní s vizualizáciami

Výzva

Z dôvodu sťahovania do nových priestorov bolo potrebné pre spoločnosť vypracovať predbežný návrh dispozície a zariadenia miestností. Požiadavka bola na VR aplikáciu, ktorá poskytne lepší prehľad dispozície kancelárií v porovnaní s vizualizáciami, ktoré nám neumožnia vnímať priestor pomocou stereoskopického zobrazenia.

Riešenie

Aplikáciu sme riešili na engine Unity3D a systéme Android. Prostredie bolo pripravené kompletne v 3D. Priestory boli zariadené podľa potrieb a požiadaviek klienta. Scéna sa nasvietila pomocou realistického Lighting systému a výpočty prebiehali na našom výkonnom HW. Odovzdaný bol produkt, ktorý bežal samostatne na VR bez nutnosti počítača a poskytol vysokú výpovednú hodnotu o budúcich zámeroch zákazníka.

Výsledky

VR aplikácia beží priamo vo VR okuliaroch. Zobrazuje možnosti a riešanie nových priestorov kancelarií. Vnímanie priestoru vo VR je vynikajúce a výpovedná hodnota je oproti klasickým obrázkom na výrazne vyššej úrovni. V priebehu prípravy vo VR sa odhalili nedostatky a vyradili nevhodné riešenia. Vďaka tomu sa ušetrili nemalé finančné prostriedky na realizáciu a výrazne skrátil potrebný čas na obnovu priestorov.