Projekt

VR Robotika

Reálne zobrazenia a funkčnosť robotického ramena

Výzva

Zákazník chcel predviezť funkcionalitu a možnosti ovládania robotického manipulačného ramena a jeho uplatenie pri školení nových pracovníkov. Cieľom bolo dosiahnuť reálne zobrazenia a funkčnosť robotického ramena. Učenie na simulácii je bezpečný spôsob ako zaškoliť neskúsených pracovníkov. Zoznámenie sa s princípmi a funkciami vo virtuálnej realite je najlepší spôsob ako predísť prípadným škodám na zdraví a majetku. Pracovník získa potrebné návyky a istotu pri obsluhovaní stroja.

Riešenie

Naša spoločnosť dodala aplikáciu bežiacu na systéme Android. Riešenie sme realizovali v engine Unity3D. Skúsený tím odborníkov pripravil prostredie virtuálnej haly a samotného robota. 3D data sme preniesli do enginu, kde následne pokračoval vývoj a optimalizácia aplikácie. Funkcionalita sa pripravila na základe požiadaviek zákaznika.

Výsledky

Aplikácia beží natívne vo VR okuliaroch Quest 2 bez nutnosti pripojenia počítača. Účastník simulácie sa ocitne vo virtuálnej hale, kde je možné pracovať a vykonávať požadované činnosti s robotickým ramenom. Ovládanie je realizované pomocou ovládačov VR zariadenia. Zákazník získal riešenie vhodné na prezentáciu zariadenia, na školenie a simulácie práce s ním. Výhodou je možnosť jednoduchého prenosu, prístupnosť aj úplným začiatočníkom a bezpečnosť riešenia pre školenie budúcich pracovníkov.