Projekt

Vývoj mobilnej aplikácie

Americký startup, ktorý prináša inovácie a telemedicínu do sveta starostlivosti o domácich miláčikov.

Výzva

Zákazník prišiel s nápadom ako milovníkom domácich zvierat pomôcť s vyhľadaním veterinárskej pomoci. Úlohou bolo vytvoriť funkčný prototyp aplikácie, ktorá by dokázala v prípade potreby vyhľadať a spojiť používateľa s odborníkom v oblasti veteriny a umožniť tak online konzultáciu problému.

Riešenie

V spolupráci so spoločnosťami PLATFORM a SCR Technologies sme vyvinuli ekosystém pre online konzultácie majiteľov domácich zvierat s veterinármi.
Evidencie, vyhľadávanie, samotné komunikačné kanály a následné platby za služby boli realizované na strane server-side pomocou zoskupenia mikroslužieb (microservices). Tieto interné služby boli integrované na rôzne služby tretích strán ako napríklad HubSpot, Mailchimp, Twilio, Google maps a Stripe. Interná komunikácia medzi službami bola zabezpečená nástrojmi ako RabbitMQ a ElasticSearch, pričom celé riešenie bolo nasadené v cloudovom prostredí AWS s vysokou dostupnosťou.
Na strane client-side bola vyvinutá mobilná aplikácia pomocou frameworku Ionic a Cordova pre cieľové platformy Android a iOS. Pre vysoké funkčné požiadavky bolo potrebné vytvoriť aj natívnu časť mobilnej aplikácie samostatne pre Android a samostatne pre iOS. Obe tieto aplikácie boli pri odovzdaní dostupné v príslušných obchodoch – Google Play, App Store.
Funkčný prototyp aplikácie bol po dokončení a otestovaní odovzdaný do správy zahraničnej spoločnosti.

Výsledky

Zákazník získal funkčný prototyp riešenia pre svoj nápad, pričom už v čase odovzdania riešenia boli mobilné aplikácie dostupné bežným používateľom.