Projekt

Vzdelávacia platforma – EduQ

Nový koncept vzdelávania postavený na metodológii DaCoSiDe.

Výzva

Cieľom projektu je priniesť na Slovensko vzdelávanie novej generácie. Našou úlohou bolo pretaviť tento koncept vzdelávania do digitálnej podoby a vytvoriť systém, ktorý by poskytoval nástroje pre tvorbu študijných materiálov a realizáciu výučby pomocou nich. Dôležitou časťou projektu je tiež štandardizované testovanie žiakov a reporting ich výsledkov.

 

Riešenie

V spolupráci so spoločnosťou CNC sme na základe požiadaviek zákazníka vytvorili návrh a následne aj implementáciu riešenia.

Riešenie sa skladá z viacerých samostatne nasaditeľných jednotiek. Hlavnú časť tvorí Angular client-side aplikácia komunikujúca cez kontrakt definovaný pomocou OpenAPI s Spring Boot server-side aplikáciou. Okrem hlavných funkčných častí riešenia bolo použitých alebo na mieru vyvinutých niekoľko ďalších nástrojov a samostatne nasaditeľných aplikácií ako napríklad Identity and Access Management, Chat a iné.

Riešenie je nasadzované a spravované pomocou platformy Docker Swarm na niekoľkých samostatných prostrediach a pri jeho vývoji boli použité okrem iných aj nástroje ako Locust a Cypress.

Aplikácia poskytuje funkcie pre tvorbu a správu študijných materiálov podľa predpísanej štruktúry, evidenciu zákazníkov a ich produkty a najmä nástroje pre výučbu študijných materiálov a testovanie dosiahnutej úrovne zvládnutia jednotlivých oblastí.

Výsledky

Vďaka agílnemu spôsobu vývoja sme zákazníkovi nasadili prvú časť aplikácie na produkčné prostredie už po necelých dvoch mesiacoch práce na projekte. V priebehu ďalšieho roku nasledovalo niekoľko desiatok vydaní v rámci ktorých sa napríklad podarilo úspešne overiť vedomosti a zručnosti žiakov vybraných základných a stredných škôl v rámci pilotného testovania.