Portfólio služieb

Chceme Vám poskytnúť riešenie šité na mieru, ktoré bude plne rešpektovať vaše potreby. 

IT kreatíva je pre nás hnacím motorom. Programovanie nás baví a zaujíma, našim cieľom je vytvárať informačné a zároveň aj umelecké diela v oblasti IT.

Naše hodnoty pretvárame do výstupov svojej práce, aby sme posúvali seba a našich klientov dopredu.

Ponuka služieb

programovanie a návrh aplikácií
vývoj a nasadzovanie aplikácií
konzultácie a analýza problémov aplikácií
3D / CGI
Virtuálna realita

CoreTEQ sa zameriava na čo najefektívnejšie programovanie, aby mal klient zabezpečené správne a zjednodušené procesy.

Kontaktujte nás