CoreTEQ je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v informačných technológiách.

Potrebujete pomôcť s vývojom, nasadením alebo analýzou problémov vašich aplikácií?

Kontaktujte nás

Náš tím tvoria odborníci s viac než desaťročie trvajúcimi skúsenosťami v oblasti vytvárania aplikácií. Ponúkame Vám celý komplex návrhu, vývoja a následného nasadenia požadovaných aplikácií. Máme skúsenosti s odbornou implementáciou enterprise aplikácií v oblasti bankového, štátneho aj súkromného sektora.

Zákazníkom ponúkame efektívne riešenia celého spektra problémov, ktoré vyplývajú z potrieb prevádzky konkrétnej spoločnosti. Riešime implementáciu softvéru presne podľa požiadaviek klienta. Kladieme dôraz na dôslednosť a korektnosť našich služieb. 

K všetkým klientom sme preto absolútne úprimní a v prípade potreby upozorníme klienta na problémy súvisiace s dopadom na produkt alebo budúce problémy v rozširovaní funkcionality produktu.

Pri detekcii možných komplikácií a problémov ponúkame vždy riešenia, ktoré budú vyhovovať zámeru klienta, zároveň ale nenarušia stabilitu a budúce možné rozšírenie produktu či služby.

Naše IT riešenia:

  • sú výsledkom dlhoročných skúseností s vývojom, integráciou a konečnou implementáciou produktov
  • závisia od frekventovaného sledovania a štúdia nových technológii a vývojových procesov v IT obore
  • ponúkajú rôzne druhy outsourcingu, riešenia bezpečnosti, bezpečnostné audity, konzultačné služby a podobne
  • stoja na motivačnom ohodnotení našich zamestnancov a spolupracovníkov, založenom na výsledkoch kvalitných výkonov a rozhľade v oblasti IT technológií

Samozrejmosťou je profesionálny a individuálny prístup.

Chceme Vám poskytnúť riešenie šité na mieru, ktoré bude plne rešpektovať vaše potreby. Na prvom mieste je spokojnosť klienta a jeho stotožnenie sa s našou tvorbou. 

Dôvera, vzťahy, odbornosť, sebarealizácia, úprimnosť
... art of IT

Kontaktujte nás